Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI

Hotel Brassel

,,Komandorska" sp. z o.o.

ul. Komandoska 4, 55-022 Wrocław

NIP 8992809274  REGON 366551682


I. Proces Rezerwacji Online


Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:


1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.

3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden z wybranych sposobów:


* kartą kredytową (Visa i MasterCard) 

* Płatności elektronicznym przelewem bankowym 

* standardowym przelewem bankowym


(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za

pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.*)


4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą zapłatę należności poprzez System Obsługi płatności PayU. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayU  za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayU Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu.


4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później ) - Klient otrzymuje mailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie należności, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji  i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie cała należność. Po wpłacie Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu.


Ia. Rezerwacje Na Zapytanie


W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma mailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty należności. Klient może zapłacić kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty należności. Po wpłacie Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu. 


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji


1. Klient wpłaca wyliczoną należność w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu , zwracamy 50% wpłaconej opłaty.

5. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty nie podlega zwrotowi.


Zapłata za pobyt objęty rezerwacją następuje z góry w dniu przyjazdu.


W przypadku skrócenia pobytu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Wpłata jakiejkolwiek należności z tytułu całej opłaty za pobyt traktowane jest jako zawarcie pomiędzy stronami umowy na warunkach ogólnych i ww. regulaminu.


* W przypadku nie uregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za zadeklarowany pobyt przy dokonaniu rezerwacji.


III. Ustalenia Końcowe


1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych PayU.

3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe


1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.


2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.


3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji.


4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.


5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.


V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.